Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego zwane dalej Ekomuzeum to sieć rozproszonych na obszarze 12 gmin obiektów, miejsc, organizacji społecznych, gospodarczych, instytucji publicznych, partnerów indywidualnych, czyli Członków Ekomuzeum, którzy stanowią "żywą" kolekcję, obrazującą wartości historyczne, przyrodnicze i kulturowe oraz dorobek jego mieszkańców. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego tworzy indywidualne produkty turystyczne Członków Ekomuzeum oraz sieciowy produkt turystyczny Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego jako kompleksowa oferta i spójny produkt turystyczny (obiekty/kolekcje /aktywności/produkty/usługi). Celem Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego jest zachowanie, eksponowanie lokalnych tradycji, form gospodarowania, charakterystycznego rzemiosła, a także samego sposobu życia poprzez: prezentacje, warsztaty, pokazy organizowane przez mieszkańców.


Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego obejmuje obszar 12 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,
w tym: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.

EKOMUZEUM
KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO

SIEĆ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
obiektów, miejsc, organizacji społecznych, gospodarczych, instytucji publicznych, partnerów indywidualnych,
Członków EKOMUZEUM KRAINY KANAŁU ELBLASKIEGO

 


Regulamin funkcjonowania EKKE, uchwała

Regulamin funkcjonowania, tekst

Deklaracja przystąpienia do EKKE

Zgłoszenie punktu EKKE

Ankieta certyfikowania

Certyfikat