Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego zwane dalej Ekomuzeum to sieć rozproszonych na obszarze 12 gmin obiektów, miejsc, organizacji społecznych, gospodarczych, instytucji publicznych, partnerów indywidualnych, czyli Członków Ekomuzeum, którzy stanowią "żywą" kolekcję, obrazującą wartości historyczne, przyrodnicze i kulturowe oraz dorobek jego mieszkańców. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego tworzy indywidualne produkty turystyczne Członków Ekomuzeum oraz sieciowy produkt turystyczny Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego jako kompleksowa oferta i spójny produkt turystyczny (obiekty/kolekcje /aktywności/produkty/usługi). Celem Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego jest zachowanie, eksponowanie lokalnych tradycji, form gospodarowania, charakterystycznego rzemiosła, a także samego sposobu życia poprzez: prezentacje, warsztaty, pokazy organizowane przez mieszkańców.


Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego obejmuje obszar 12 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,
w tym: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.

EKOMUZEUM
KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO

SIEĆ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
obiektów, miejsc, organizacji społecznych, gospodarczych, instytucji publicznych, partnerów indywidualnych,
Członków EKOMUZEUM KRAINY KANAŁU ELBLASKIEGO

 


Regulamin funkcjonowania EKKE

Deklaracja przystąpienia do EKKE

Zgłoszenie punktu EKKE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pt. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego mająca na celu utworzenie sieciowego produktu turystycznego Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego poprzez ogranizację czterech wykładów i warsztatów oraz opracowanie i druk ulotki, a także utworzenie podstrony dla Ekomuzeum Krainy Kanału Elblaskiego w ciagu 14 miesięcy, promocja obszarów wiejskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za treść materiału informacyjnego jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: utworzona sieć w zakresie usług turystycznych.